آلبا یک سنکروترون نسل سوم در بارسلون اسپانیا است که طراحی آن از سال 2002 میلادی آغاز شده است. انرژی الکترون در این سنکروترون  3GeV است و تابشی در محدوده فروسرخ تا اشعه ایکس سخت تولید می‌کند. سنکروترون آلبا شامل یک شتابگر خطی است که انرژی الکترون‌ها را ابتدا به 110MeV رسانده به بوستر تزریق و سپس الکترون‌های 3GeV با جریان 250mA وارد حلقه انبارش می‌شوند. محیط حلقه انبارش در حدود 268.8m و گسیلندگی 4.6nm-rad است. چیدمان این ماشین به گونه‌ای است که حلقه بوستر و حلقه انبارش در یک تونل قرار می‌گیرند. آلبا در حال حاضر با چندین چشمه نور در اروپا و خارج از اروپا قرارداد همکاری مشترک امضاء کرده است. طراحی سنکروترون آلبا که یکی از به‌روز‌ترین و پیشرفته‌ترین چشمه‌های نور دنیاست که از نظر انرژی الکترون های در حال چرخش و جریان موجود در حلقه انبارش، که دو کمیت بسیار مهم هستند، شبیه چشمه نور ایران است.